Wyniki konkursu dzieci urodzonych we wrześniu 2019