Wyniki konkursu dzieci urodzonych w kwietniu 2019

 

Ostateczne wyniki głosowania: