Wyniki konkursu dzieci urodzonych w lutym 2019

Ostateczne wyniki głosowania: