Jak głosować

arezerwować telefonicznie pod numerem 77/483 40 49 lub 501 403 545. Zakupu można dokonać w redakcji Nowej Gazety Lokalnej ul. Grunwaldzka 76/3 w Kędzierzynie-Koźlu w godzinach 9.00 - 14.00.


Oryginalny kupon, wycięty z tygodnika "Nowa Gazeta Lokalna", 
należy dostarczyć do redakcji listownie bądź osobiście na adres: 

"Nowa Gazeta Lokalna" 
ul. Grunwaldzka 76/3 
47-220 Kędzierzyn-Koźle 


do 27 sierpnia 2021 r., do godziny 12.00. W przypadku kuponów wysłanych pocztą decyduje data dostarczenia do redakcji. Na jednym kuponie można wpisać numer tylko jednego bobasa. Każdy czytelnik biorący udział w głosowaniu może wypełnić dowolną liczbę oryginalnych kuponów. Jeden kupon to aż 3 punkty! 


Kupony można też zostawiać w skrzynce, która znajduje się na budynku redakcji, o dowolnej porze.


Wyniki głosowania zostaną opublikowane 31 sierpnia 2021 r. 
w portalu Lokalna24.pl oraz na łamach "Nowej Gazety Lokalnej".